Anasayfa / Genel / Sosyal Medya’da Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Sosyal Medya’da Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Halkla ilişkilerde en fazla karıştırılan uzmanlık pazarlamadır. Aslında bu makul bir durumdur çünkü pazarlama karmasının bir parçası olan halkla ilişkiler pazarlama ders kitaplarında ve uygulamalarda fazlasıyla yer bulur. Pazarlamacılara göre halkla ilişkiler, başarılı bir kampanyanın temel unsurlarından oluşan pazarlama karmasının -ürün,yer,fiyat ve promosyonlar-önemli bir parçasıdır.Yanlış da değildir bu, çünkü eğer diğer unsurlarda da gereken kalite yakalanmışsa halkla ilişkilerin başarılı ürünlerin yaratılmasında önemli bir rolü vardır. Ürün ve hizmetlerin promosyonunda halkla ilişkilerden faydalanılmasına pazarlama yönelimli halkla ilişkiler (Marketing public relations-MPR) de denir. Bu terimin ne kadar faydalı olduğu konusunu tartışmalı ama şu bir gerçek ki ürünlerin promosyonu için farklı bir terim kullanmak,iletişimi stratejik düzeyde planlama için kullanılan halkla ilişkiler terimini kullanmaktan daha iyidir.
Peki MPR satışa bir fayda sağlar mı?
Yeni teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan ürünleri tanıtmak konusunda faydalı olabilir mesela. Eskiden buzdolabının ne olduğunu anlatmak için kampanyalar yapıldığı gibi yakın zamanlarda da sosyal ağ (Social Network) dahil ederek cep telefonu ve uygulama gibi teknolojileri tanıtmak amacıyla kampanyalar yapılıyor. Hızlı tüketim malları gibi rekabetçi piyasalarda tanıtım yapmak, başırıyı getiren etkenlerden biri oluyor. Bu tanıtım daha önceden her ne kadar broşürler,gazeteler,radyo ve tv gibi medya kuruluşlarında yapılsa da artık internetin bizlere sağladığı fırsatlar da eklenince uygulayacağımız promosyonların duyurulmasıyla başarıyı getiriyor.Burada önemli olan bir nokta da Sosyal ağ konusunda bilgili olunması gerektiği ve nasıl kullanılması gerektiğidir. Pazarlama takımı teklif sunarken,tanıtım organları ise medya kısmıyla ilgilenir.Bu iki ekip, Star Wars ve Prozac örneklerinde olduğu gibi ürün ne olursa olsun başarıya ulaşabilir. Daha önceden ilişki pazarlaması( Relationship Marketing) kavramları ve sosyal sorumluluk pazarlaması (Cause-related Marketing) kavramları halkla ilişkilere yakın kavramlardı ve böyle kavramların ortaya çıkmasıyla halkla ilişkiler ve pazarlamanın arasındaki fark bulanıklaşıyordu.
O zaman bu iki disiplin arasındaki fark ne ?
Pazarlama enstitüsü (The İnstitute of Marketing) pazarlamayı şöyle tanımlıyor ; Tüketicinin ihtiyaçlarını olabildiğince karlı bir şekilde tanımlamak, tahmin ve tatmin etmekten sorumlu olan idari bir süreçtir pazarlama.

images-2
Burada dikkat edilmesi gereken iki kelime var “Tüketici” ve “Karlı.” Tüketiciyi anlayıp onun ihtiyaçlarına üreticinin kar etmesini de sağlayacak bir şekilde tatmin etmek pazarlamanın klasik faaliyet alanıdır. Ortada bir alışveriş söz konusudur –paraya karşılık ürün ve hizmetlerden faydalanılır. Ölçülmesi kolaydır. Pazarlama kampanyalarının önce ve sonrasında yapılan pazar araştırmaları sonucunda bir ürüne karşı tutum veya alım davranışının ne kadar değiştiği ölçülebilir ve böylece ürünün daha fazla insanın tanıyıp tanımadığı ve daha fazla insanın ürünü almaya yönelip yönelmediği görülür. Öte yandan, halkla ilişkiler kampanyalarının başarısı genelde sayısal verilerle ölçülemez. Bir çok kurumun -yardım kuruluşları, kamu kuruluşları vs – sattığı bir ürün veya hizmet yoktur ama dış dünyayla -çalışanları- para kaynakları,oy verenler,şikayet edenlerle iletişim kurmak bu kurumlar içinde önemli bir ihtiyaçtır. Bu ilişkiler pazarlamayla halledilemeyecek kadar karmaşıktır. İşte bu yüzden de kurumlar halkla ilişkiler bölümüne ihtiyaç duyar.

Pazarlama ve halkla ilişkiler her ne kadar kurum veya kuruluşlar için önemliyse bireysel satış yapanlar içinde o denli önemlidir. Bu gün ve yarın sürekli karşımıza çıkan ve çıkacak olan yeni teknoloji ve bu gelişen teknolojinin bizlere getirdiği kolaylıklar ve ya zorluklar olsun bireysel çalışanların da bu konuyu önemsemeleri gerekmektedir. Pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda az da olsa bilgi aktarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Konuyla ilgili olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi paylaşmanız dileğiyle.

Sizin başarınıza…

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Yazar Tugay Üzümcü

IT specialist,Digital Marketing Consultant, Web Design Expert,M.L.M Trainers

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…

Önceki yazıyı okuyun:
Nöromarketing nedir ve kasıl kullanılır?

Nöromarketing müşteri davranışlarını Biyolojik,Psikolojik ve Nörolojik olarak inceleyen bilim dalıdır. Nöromarketing'in asıl amacı satış ve pazarlama stratejilerini belirlerken hedef kitlenin neye...

Kapat